KMS Arkitekter
Nordre Enggate 13, 3187 Horten, 19 desember 2017

KMS sine arbeidsområder er arkitektur, regulering, detaljprosjektering, prosjektledelse og visualisering. De er din samarbeidspartner fra skisse til ferdig bygg.

KMS arkitekter AS er et kontor som fokuserer på utvikling og nytenkning. De arbeider med et bredt spekter av oppgaver – fra enebolig til store boligkompleks, kultur, industri og undervisningsbygg. Planarbeid og reguleringsplaner er også en vesentlig del av deres arbeid.

Nettside: kms-arkitekter.no